Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiej Zachodniopomorskiej Komendy OHP
  
27-05-2018, Niedziela, 15:37
Jesteś tutaj :: OFERTY PRACY
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
OFERTY PRACY
WOJEWÓDZKI KOMENDANT OHP W SZCZECINIE
ogłasza w dniu 20 kwietnia 2018 roku
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
w ZACHODNIOPOMORSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDZIE OHP
UL. DWORCOWA 19
71-206 SZCZECIN
 
 Aktualizacja: 09.05.2018 r.
Wolne stanowisko:

Specjalista ds. zamówień publicznych ZWK OHP w Szczecinie.
 1. Umowa na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas określony i nieokreślony.
 2. Wymiar czasu pracy: pełen wymiar czasu pracy 8 godz./ dziennie, 40 godz. / tygodniowo, jedna zmiana.
 3. Miejsce wykonywania pracy: ZWK OHP, 71-206 Szczecin, ul. Dworcowa 19,
 4. Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3.500,- zł plus dodatek stażowy, uzależniony od wysługi lat,
 5. System wynagradzania: czasowy ze stawką miesięczną.
 
Zakres zadań: 
Do podstawowych zadań specjalisty ds. zamówień publicznych będzie należało:
 1. samodzielne przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych , również współfinansowane ze środków UE, w tym w szczególności : opiniowanie wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przygotowanie projektów ogłoszeń sporządzanie zarządzeń o powołanie komisji przetargowych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszeń do negocjacji, uczestnictwo w pracach komisji przetargowych, publikowanie ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych, stronach internetowych Zamawiającego, sporządzanie protokołów z prowadzonych postępowań,
 2. współpraca z pionami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi ZWK OHP, w zakresie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez ZWK OHP,
 3. prowadzenie rejestru zamówień publicznych.
 
Niezbędne wymagania:
 1. wykształcenie wyższe,
 2. doświadczenie zawodowe: 3 lata stażu pracy, w tym 2 lata doświadczenia w zakresie prowadzenia postępowań publicznych,
 3. znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych, 
 4. umiejętność myślenia strategicznego, oraz szybkiego podejmowania decyzji,
 5. umiejętność prowadzenia negocjacji,
 6. wysoki poziom samodzielności w działaniu,
 7. rozwinięte zdolności interpersonalne oraz komunikacyjne,
 8. umiejętności organizacyjne,
 9. biegła obsługa komputera i oprogramowani MS Office ( Word, MS, Excel, Power Point).
 
Dodatkowym atutem będzie:
 1. wykształcenie na kierunku prawo lub administracja,
 2. kreatywność ,
 3. odporność na stres.
 
Wymagane dokumenty:
 1. życiorys / CV i list motywacyjny,
 2. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 3. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie stażu pracy, oraz doświadczenia zawodowego,
 4. podpisane oświadczenie  o posiadaniu pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu  z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem  sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie  danych osobowych do celów rekrutacji , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z  2016, poz. 922).
 
Miejsce składania dokumentów:
ZWK OHP Szczecin,
ul. Dworcowa 19, 70-206 Szczecin
Dział Kadr, pok. 313
w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Nabór –Specjalista ds. zamówień publicznych ”
Termin składania dokumentów18.05.2018 r.
 
Dodatkowe informacje:
 1. oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane,
 2. skontaktujemy się tylko z wybranymi przez komisję kandydatami,
 3. dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, po zakończeniu naboru oferty osób  niezatrudnionych zostaną zniszczone,
 4. nabór może być w każdej chwili anulowany,
 5. informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu : 91 8127981 wew. 138
 
Informujemy, ze w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.
 
Informujemy, ze Administratorem danych jest Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP z siedzibą w Szczecinie przy ul. Dworcowej 19. Dane zabrane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
 
 
 
 

 
WOJEWÓDZKI KOMENDANT OHP W SZCZECINIE
o g ł a s z a w dniu 08.01.2018 r. 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
W ZACHODNIOPOMORSKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDZIE OHP
UL. DWORCOWA 19
70-206 SZCZECIN
 
 AKTUALIZACJA: 23.03.2018 r. 
Wolne stanowisko:

Wychowawca w Środowiskowym Hufcu Pracy w Łobzie.
 
Opis stanowiska pracy:
Do głównych zadań pracownika będzie należało:
 1. nadzór nad młodzieżą.
 
Niezbędne wymagania:
1.      obywatelstwo polskie;
2.      wykształcenie wyższe. Kierunek Pedagogika: Resocjalizacja lub Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza;
3.      znajomość obsługi komputera pakietu Office oraz Internetu;
4.      kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
5.   kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
Wymagania dodatkowe:
1.      mile widziane doświadczenie w pracy z młodzieżą;
2.    otwartość, odpowiedzialność, zaangażowanie, wysokie zdolności komunikacyjne, samodzielność i dobra organizacja pracy, umiejętność  radzenia sobie ze stresem.
 
Wymagane dokumenty:
 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail, numeru telefonu;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 4. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach;
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia);
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 7. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 8. oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 
Termin składania dokumentów: nabór trwa cały czas
 
Miejsce składania dokumentów:
ŚHP Łobez
ul. Krótka 2 73-150 Łobez
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór - Wychowawca”
 
Dodatkowe informacje:
 1. skontaktujemy się tylko z wybranymi przez komisję kandydatami;
 2. dokumenty złożone w aplikacji  nie będą zwracane, po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone;
 3. oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane;
 4. nabór może być w każdej chwili anulowany.
 
 

 


Autor: Izabela Kos
Data: 2018-04-23 15:21:32
Udostępnił: Izabela Kos
Data: 2018-04-23 15:21:56
Modyfikował(a): Izabela Kos
Data: 2018-05-25 10:59:00

Rejestr zmian

Oglądano 77 razy


Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie
ul. Dworcowa 19
70-206 Szczecin
tel: (91) 81-27-981
fax: (91) 81-27-981 wew. 136
email: zachodniopomorska@ohp.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl